onsdag 26. november 2008

Kunnskapsløftet


I august 2006 fikk vi en ny læreplan for skolen - det såkalte Kunnskapsløftet. I denne beskrives hva barna våre skal lære på skolen. Det er altså et viktig dokument - i den forstand at det forteller hva vi kan forvente fra skolen.
Barna tilbringer mye tid på skolen - og skolen har sterk påvirkning på elevenes liv her og nå - og videre i livet. Derfor - alle som har barn i skolen - er dette et dokument du skal ha lest og forstått.
Politiske dokumenter kan være krøkkete å lese, men her kommer en kort bruksanvisning som skal gjøre det hele litt enklere for de som ikke er kjent med denne typen tekster.
Kunnskapsløftet er delt inn i tre deler som sammen er det som heter læreplanverket. Delene heter Generell del, Prinsipper for opplæringen og Læreplaner for fag.
Generell del er den samme som i forrige læreplanen, og her står det masse om hvilke rolle skolen skal ha i samfunnet. Det var Hernes som skrev denne delen, og han definerer målet for skolen som det integrerte menneske. Det er mye som kan sis om denne delen, men den harmonerer utrolig dårlig med resten av den nye læreplanen, så skum igjennom den - men vit at dette kun er er retorikk. La de tusen blomster blomstre.
I neste del derimot - begynner det å skje saker og ting. Prinsipper for opplæringen tydeliggjør skoleeiers ansvar for opplæringen. Her listes reglene opp i det som kalles for Læringsplakaten. Her står det hvilke regler som gjelder for rektor :-) og akkurat hva du som forelder kan forvente av skolen.
Læringsplakaten var en smule knapp og business-aktig da Clemet fikk bestemme, så da Djupedal og SV tordnet inn i regjeringslokalene ble det tilføyd litt ekstra tekst i prinsippene for opplæringen. Ikke overraskende handler dette om Kardemommeby - vi skal være snille med hverandre, at alle skal lære av hverandre og at alle skal verne om den norske kulturen og så videre. Ispedd litt forretningsaktige begreper som virksomhet og bedriften viser SV at de er med på moroa.
Til slutt kommer fagplanene, og det er i disse læreplanen realiseres. Her står det hva barna dine skal kunne. De skal tilegne seg såkalte grunnleggende ferdigheter. I læreplanen er det fem grunnleggende ferdigheter og disse må du kjenne til:
eleven skal
- kunne lese
- kunne uttrykke seg skriftlig
- kunne regne
- kunne uttrykke seg muntlig
- kunne bruke digitale verktøy
Alle fagplanene har såkalte kompetansemål - disse kjenner man igjen fra arbeidsplanene og ukeleksa hvor ukas mål skal være spesifisert. Hold deg oppdatert på ukeplanene - og vit at de tas ikke ut av thin air, men er en direkte konsekvens av det fagplanene sier at barna skal ha lært.
Det er forbausende få foreldre som har lest læreplanverket, men nå har jeg gjort et stakket forsøk på å pipe om hvor viktig det er at den blir lest. Last ned fra nettet eller kjøp i utvalgte bokhandlere. Og følg med - senere skal jeg tipse om hvordan ditt barn blir en vinner i Kunnskapsskolen .....
God lesning!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar