søndag 9. november 2008

Samtalens tynne tråd


Anders Johansen er sosialantropolog og arbeider som professor i medie og kulturhistorie ved Universitetet i Bergen. I boken Samtalens tynne tråd spør Johansen hva det vil si å skrive. Han deler sine egne erfaringer fra et langt skrivende liv med oss andre. Boken er delt inn i fire hovedbolker: Håndverk, Samfunn, Virkelighet og Historie. Under de ulike bolkene diskuterer han sider ved skriving, i lys av kommunikasjon, samfunnsdeltagelse og det intellektuelle liv.

Dette er en perle av en sakprosa-bok, ikke kun for skrivende men for alle som reflekterer over det store fellesskapet vi inngår i. Anbefales!


God bok!

Bilde fra Dagbladet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar