fredag 21. november 2008

Forfatterens arbeidsværelse


Den mest kjente boken om interiør og litteratur er Wollfs Et eget rom. I denne boken brukes rommet som et psykisk og sosialt eksempel - og forutsetning - for kvinners mulighet til å skape seg et jeg i det mannsdominerte samfunn. I filmen The Hours er rommet viet stor oppmerksomhet, som for å understreke denne betydningen.
Rommet som ramme er et interessant tema - og det er for de fleste åpenbart at omgivelser - både fysisk og psykisk - er viktig for kreativitet, skaperevne og fordypning. Den skrivende og den lesende får de optimale rammene for aktiviteten avhengig av et slikt fysisk og psykisk rom.
I boken The Sense of an Interior. Four writers and the rooms that shaped them av Diana Fuss diskuteres det litterære rommet til henholdsvis Sigmund Freud, Helen Keller, Emily Dickinson og Marcel Proust. Illustrert med bilder fra arbeidsværelsene og hjemmene til de fire forfatteren diskuterer Fuss hvilken betydning de respektive rommene har for forfatterne.
Boken er et dypdykk i livene til de fire forfatterne og bidrar til å gi et større bilde og en større forståelse for bakgrunnen for de tekstene som ble skrevet. Boken bidrar i tillegg til å legitimere interiørfetisjen som mange boksamlere har, med hovedvekten på bokens og lesingens plass i hjem og rom.
God bok!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar