tirsdag 11. november 2008

Ungdommers skrivekompetanse


I denne boken presenteres funnene fra forskningsprosjektet Kvalitetssikring av læringsutbytte i norsk skriftlig. Norges fremste tekst- og skriveforskere kartlegger norske elevers skrivekompetanse ved å gå igjennom 3300 eksamensbesvarelser i norsk skriftlig. Dette er en interessant bok for lærere og foreldre, i tillegg til alle som er opptatt av skrivingen og lesningens betydning for utviklingen av samfunnet. Dette være seg i forhold til arbeidslivet, men også i forhold til unge menneskers forhold til verden rundt seg.
Forskerne finner at elevene bruker en såkalt "personal growth" modell når de skriver, altså tekster som er erfaringsnære og private. I stedet for å bruke argumenterende skrivemåter velger elevene en mer skjønnlitterær tilnærming til skriving.
Hvorfor denne undersøkelsen er viktig? Vel, det er illevarslende for debattklima og offentlige samtaler når elevene, som er de vordende demokrater og beslutningstakere, ikke er trygge på å skrive saksorientert og argumenterende. I stedet får vi en generasjon som i god Ørstavik-tradisjon skriver om private og intime temaer.
Boken anbefales for alle som er opptatt av skriving, lesing og formidling, samt lærere, foreldre og elever.
God bok!
Ungdommers skrivekompetanse, Bind II. Norsk eksamen som tekst. Av Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzverg, Wenche Vagle. Universitetsforlaget 2005

1 kommentar:

  1. Interessant. Det blir nok en tur på biblioteket.

    SvarSlett