onsdag 17. desember 2008

Den Evige Fred


Tredje definitivartikkel til den evige fred:

Verdensborgerretten skal være avgrenset etter den almene gjestvennlighets betingelser.

"Det er her som i forrige artikkel ikke tale om filantropi, men om rett. Og da betyr gjestfrihet (gjestmildhet) en fremmeds rett til ikke å bli behandlet fientlig etter ankomst til en annens territorium. Den andre kan avvise ham dersom det kan skje uten hans undergang, men så lenge han forholder seg fredelig på sitt sted, skal han ikke møte ham som fiende. Det dreier seg ikke om noen gjesterett som vedkommende kan gjøre krav på, men om en besøksrett, som tilkommer alle mennesker, til å tilby sin samfunnsdeltagelse. Dette skjer i kraft av retten til felles besittelse av jordens overflate. På denne jordkulen kan menneskene ikke spre seg i det uendelige, men må omsider tåle hverandres naboskap slik at ingen opprinnelig har mer rett enn andre til å oppholde seg på et bestemt sted på jorden."

Immanuel Kant. Den evige fred. En filosofisk plan. 1795. Norsk utgave Thorleif Dahls Kulturbibliotek 2002

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar