torsdag 22. august 2013

Trude Lorentzen - Mirakelet Mamma

Trude Lorentzen, journalist i Dagbladet, hadde for en tid tilbake en tekst om sin mor i Magasinet. Hun tok sitt eget liv da Lorentzen var 14 år. Jeg leste det da det stod på trykk i Magasinet og ble både rørt og berørt av det hun skrev. Hun har hatt mange andre gode og personlige historier på trykk, som dengang hun besøkte alle gamlekjærestene sine. Historiene hun forteller er gjennomgående noe vi kan kjenne oss igjen i, både som småbarnsforeldre, eks-kjærester ellr som noens barn. Koblingen av valg av tema, de nære tingene - og måten hun skriver på er ganske unik i det norske feature-landskapet, og hun er blitt en populær journalist. I boken Mysteriet Mamma tar hun oss videre og dypere inn i historien om sin mor og hvordan hun selv opplevde den tragedien som rammet dem den gang for mange år siden.

Det er en dypt tragisk historie som fortelles. En flott kvinne, en god mor, de to i et hus sammen, en liten famile, trygt og godt. Så blir moren syk, eller sykdommen utløses - av en bagatell som skjer på skolen hun arbeider. I boken forsøker Lorentzen å forstå det som skjedde videre, både gjennom sakkyndige uttallelser og ved hjelp av samtaler med andre som sto henne nær.

Boken er et resultat av faktiske opplevelser, og den er skrevet på en lett tilgjengelig og lesevennlig måte. Jeg vil tro at mange vil lese denne, uavhengig av om de selv har opplevd noe lignende, nettopp fordi den er så lesevennlig, Lorentzen er en en kjent person og boken har gjennomgående fått positive anmeldelser. Som skjønnlitterært prosjekt har hun altså lykkes.

I tillegg til det rent skjønnlitterære er denne boken et bidrag til et faglitterært felt som er sørgelig lite - særlig med tanke på hvor mange barn som opplever at en av foreldrene dør brått, enten ved egen hånd eller blir drept. Meg bekjent finnes det ingen bøker tilgjengelig som beskriver dette slik som Lorentzen gjør. Det finnes en rekke bøker skrevet av forskere og fagfolk, men barnets stemme høres veldig sjeldent. Og det er nettopp barnet Lorentzen representerer i denne boken, selv om hun er voksen når hun beretter. Det er naturlig at hun er voksen før hun skriver, det er få barn som har ord for - eller forstår godt nok, følelsene som kommer når noe slikt skjer. Noen barn reagerer som Lorentzen, de fortsetter et tilsynelatende velfungerende liv. Andre reagerer med utagering, selvskading, senskader og depresjoner. Boken kan være verdifull både for dem som arbeider med, er i kontakt med eller omgås barn som opplever at foreldre - eller andre nære personer -  blir psykisk syke eller tar selvmord, og den kan være verdifull for alle de som har opplevd det samme som forfatteren.

Boken passer for alle, fra unge voksne og oppover. Anbefales hjertelig!

God bok.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar