torsdag 10. februar 2011

Gjesteblogger: Mannen i Montgomery Street/Karin Sveen

Denne er pakket og klar som leselektyre på Cuba-turen, og jeg har store forventninger til den. Tidligere bøker fra Karin Sveen som Frokost med fremmede og Klassereise. Et livshistorisk essay er gode og særpregede. Boken om Peder Sather fremstår som en kraftprestasjon, noe som ble bekreftet da jeg var så heldig å få høre Karin Sveen snakke om boken sin for et stort publikum for litt siden. Historien om bondesønnen Peder Sæther fra Norge er nesten ikke til å fatte. Etter som jeg kun har fått lest om boken og hørt Sveen fortelle fra boken er det ekstra stas at jegleser's eminente gjesteblogger, Kjell Lars Berge, har lest  den. Her er hans anmeldelse, og jeg konkluderer med at Berges anmeldelsen kan få betegnelsen som ved spesielle anledninger brukes i denne bloggen: Anbefales herfra til himmelen, Løp til nærmeste bokhandel! God bok!Ambisiøst og vellykket om norsk utvandrer


Anmeldt av Kjell Lars Berge
 
For mennesker født etter 1970 er det kanskje vanskelig å forestille seg det. Men for to eller tre generasjoner siden var Norge var et land man flyttet fra - og ikke til. Norge var en emigrantnasjon. Etter Irland er det få land som på 1800- og 1900-tallet har avgitt så mange utvandrere som Norge. Kari Sveens bok "Mannen i Montgomery Street" forteller historien til en slik norsk utvandrer.


På mange måter er det en noe utypisk utvandrer Sveen skriver om. Hovedpersonen utvandrer tidlig, allerede i 1832. Og han utvandrer fra Odalen i Hedmark, som en av svært få. Dessuten er utvandreren ikke en lutfattig småbruker, men en ressurssterk yngling med en kort karriere i Norges Bank i Trondheim. Foranledningen til emigrasjonen er også spesiell: Mannen som kom til å bosette seg i Montgomery Street i San Fransisco i California, har en gjort en kvinne gravid, og reiser sporenstreks av gårde via Göteborg som eneste passasjer.

Fikk det til derover
Men først og fremst er hovedpersonen som Sveen portretterer, interessant fordi han ble så ufattelig vellykket i sitt nye hjemland. Samtidig er han i dag så å si ukjent, ikke bare i Norge, men også i USA . Hovedpersonen i Sveens bok het på norsk ”Peder Sæther” (engelsk: Peter Sather). Han er en av grunnleggerne av det moderne bankvesenet i USA. Han er med på å bygge opp California som en ny og dynamisk del av amerikansk økonomi. Og ikke minst – og kanskje først og fremst – Peter Sather er interessant fordi han er en av de helt sentrale bidragsyterne til det nye californiske universitetet Berkeley. Inngangen til dette fremragende universitetet er oppkalt etter denne norske immigranten, og et stort tårn på universitetet bærer navnet hans.

Dannelsesreise
Det er en oppsiktsvekkende og lærerik dannelsesreise Karin Sveen inviterer oss med på i sin nye bok. Det oppsiktsvekkende er allerede nevnt, men kan uten videre suppleres med Peder Sæthers oppsiktsvekkende nettverk av bekjente, fra nordstatsgeneralen og presidenten Sherman, via Wall Street- grunnleggeren Drexel til forfatterne Mark Twain og Walt Whitman. Peder Sæther blir på ganske kort tid – etter at han har ankommet New York – en del av det ypperste establishment i USA. Han bekrefter virkelig myten om ”the self made man”, som skaper seg en plass i samfunnet og rikdom med ”to tomme hender”, som man klisjémessig sier. Det lærerike – eller didaktiske – i denne dannelsesreisen er hvordan Sæther skaffer seg posisjonen i establishmentet. Selvsagt må han ha vært en mann med usedvanlig pågangsmot og intelligens, men han var også mellommenneskelig smart og tilpasningsdyktig.

Nettverk
Sæther søker umiddelbart skapende og viktige nettverk, og han bidrar til å utvikle dem. Ganske raskt etter ankomsten til USA lar Peder Sæther seg gjendøpe som baptist. Han gifter seg fornuftig med en kvinne med familie og penger, og han blir frimurer. Men Sæther er ingen sleiping eller en kynisk strateg. Han er opptatt av personlig moral og i å utvikle samfunnets moral. I så måte er han både avholdsmann og en aktiv motstander av slaveriet og den aktive diskrimineringen av de svarte. Ja, han tilsetter afro-amerikanere i egen bank, og viser derfor disse menneskene en tillit som nok var uvanlig på midten av 1800-tallet. I så måte ivaretar Peder Sæther på en helt typisk og forbilledlig måte det den tyske sosiologen Max Weber kalte den protestantiske arbeidsetikken. I ham forenes sosial omsorg og inkluderende samfunnsbyggende engasjement med solid kapitalistisk håndverk. Sæther en er gründer i ordets beste mening.

Portrettmaling
Å skrive denne historien - eller male dette ”portrettet”, som Sveen kaller det - har neppe vært enkelt. En sakprosaforfatter har to store utfordringer: Han eller hun skal finne ut av de faktiske kjensgjerningene, men samtidig skrive dem fram og ut slik at teksten blir levende og lesbar. Begge krav oppfyller Sveen forbilledlig. Hun har gjennomført et ufattelig omfattende forskningsprosjekt. Hun har trålet arkiver – både private og offentlige – for å finne ut så mye som var mulig om denne viktige mannen, som altså var i ferd med å drukne i glemselens hav. Desto viktigere er det at hun også har lykkes med å skrive en tekst som fenger og engasjerer leseren.

Gode historier
Karin Sveen evner å skape et levende og spennende portrett av Peder Sæther, samtidig som hun klarer å anskueliggjøre viktige deler av amerikansk historie. Fortellergrepet hennes er helt klart narrativt, med vekt på gode historier og konflikter sosialt og privat. Av og til tar hun seg litterære friheter, og lar hovedpersonen tenke tanker som Sveen neppe har kilder som kan dokumentere. Denne svake ansatsen til saksorientert kritikk må likevel ikke få skape en inntrykk av at boka virker upålitelig. Sannsynligvis har Karin Sveen med "Mannen i Montgomery Street. Portrett av en norsk emigrant" skrevet en av årets beste bøker.


(Kjell Lars Berge/NRK P2/Kulturnytt 09.02.10)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar